Gündem Haber

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri
#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

AK Parti, 95 maddelik yeni yasa teklifini Meclis’e sundu

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 95 maddelik yasa teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

AK Parti, 95 maddelik yeni yasa teklifini Meclis’e sundu
25 Kasım 2019 - 13:57

Teklifle, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasından sonra ortaya çıkan bazı yasal boşlukların giderilmesi öngörülüyor. Teklifle ayrıca, Türk vatandaşlığı iptal edilenlerin çocuklarına, vatandaşlıktan çıkıp çıkmama konusunda tercih hakkı getirilecek.

 

 

İçişleri Bakanlığı’nın teşkilatında değişiklik öngören yasa teklifi ile mülki idare amiri değerlendirme raporuna göre üst üste 2 yıl yetersiz bulunan birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amiri, başka bir değerlendirme amirinin emrine atanacak. Burada da yetersiz değerlendirilmesi halinde iş ve işlemleri ile genel durumunun değerlendirilmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirilecek. Mülkiye müfettişince düzenlenen değerlendirme raporunun olumsuz olması halinde, İçişleri Bakanı onayı ile mülki idare amiri, birinci sınıfa ayrılma yeterliliğini kaybedecek.

EMNİYET TEŞKİLATI

 

 

Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Başkanlıklarda birinci meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri ‘Başkan’; ikinci meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri ‘Başkan Yardımcısı’ olarak görevlendirilebilecek. İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel ‘Şube Müdürü’ olarak görevlendirilebilecek. İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin ilçe emniyet müdürü olarak görevlendirildiği önemli ilçelerde, halihazırda unvanı ‘ilçe emniyet müdürü’ ve ‘şube müdürü’ olan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel, bu ilçelerde ‘ilçe emniyet müdür yardımcısı’ olarak görevlendirilebilecek. İkinci Sınıf Emniyet Müdürünün, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede zorunlu en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, kadro sayılarını aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken sayıyı belirleyebilecek. Bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen Emniyet Amiri ve Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin resen emekli edilmesi uygulamasında düzenlemeye gidiliyor. Yetişmiş personel kaybının önüne geçmek için, hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili hizmet süreleri, Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile 2’şer yıl periyotlarla toplamda 4 yıl uzatılabilecek.

YENİ ÖDÜLLER VERİLECEK

İçişleri Bakanlığı bünyesinde; Emniyet Teşkilatı personelinden, ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler; eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde üstün başarı sağlayanlar; yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar; Emniyet Genel Müdürlüğü nam ve hesabına Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında verilen her türlü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleri ile taltif olunabilecek. Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri Bakanı tarafından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilecek. Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığı’nca tasvip ve tescil edildikten sonra takılabilecek.

HER TÜRLÜ SOSYAL HAKLARDAN YARARLANACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli Emniyet Teşkilatı personelinden; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan veya alıkonulanların aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar geçen süre içerisinde personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek. Polis akademisinden mezun amirlerle, memurluktan amirliğe geçen personel arasındaki farklılık kaldırılarak üniversite mezunu amirler (A) grubu, yüksekokul ve daha aşağı derecede eğitime sahip amirler (B) grubu amir sayılacak. Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığı’nca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler, komiser yardımcılığı rütbesine atanacak.

SOSYAL TESİSLER KİRAYA VERİLECEK

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı sosyal tesislere ilişkin düzenleme yapılacak. Komutanlık, bu kapsamda vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilecek. Sosyal tesislerin bazıları kiraya verilecek. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, bu tesislerden karşılıklı olarak istifade edebilecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda muvazzaf subay ve astsubay olanların mecburi hizmet süresine ilişkin düzenleme yapılacak. Muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Statü değiştirerek subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki ilk statülerine nasbedildikleri veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlenecek. Yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süreyle öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar uzatılacak. Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak, ancak yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteğiyle emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi uygulanmayacak.

RÜTBE, YAŞ HADLERİNE DÜZENLEME

Teklifle, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olarak belirlenecek.

Düzenlemeyle Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Subay veya astsubay atanmak üzere lisans veya önlisans eğitimi yapanlardan (yabancı uyruklular hariç) öğrenciliği sona erdirilenler veya sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar için kendilerine yapılmış öğretim masraflarının 4 katı olarak uygulanan tazminat tutarı, değişiklikle ‘kanuni faizi ile birlikte’ olarak belirleniyor.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPANLARA HAPİS CEZASI

Göçmen kaçaklığı yapanlar 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Bu suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarısına kadar, örgüt oluşturarak işlenmesi halinde yarısından bir katına kadar artırılacak. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla daha iyi mücadele edilebilmesi, delillerin toplanması ve soruşturma ve kovuşturmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla bu suçlar, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda sayılan katalog suçlar arasına alınacak. Kumar oynayanlara verilecek idari para cezası bin TL’ye yükseltilecek.

Teklif ile; ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Cumhurbaşkanına bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMA

Yasa teklifi ile; Türk vatandaşlığından birlikte çıkan anne ve babanın çocuklarının da kendileriyle beraber Türk vatandaşlığını doğrudan kaybetmesini öngören yasal düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Anne ya da babanın talebinin bulunması ve diğer ebeveynin de muvafakat etmesi halinde çocuklar da kendileriyle birlikte Türk vatandaşlığını kaybedecek. Türk vatandaşlığı iptal edilenlerin çocuklarına, vatandaşlıktan çıkıp çıkmama konusunda tercih hakkı getirilecek.

Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancıların ‘kabul edilemeyen yolcu’ kapsamına alınarak işlemleri sonuçlanıncaya kadar sınır kapılarında kendileri için belirlenecek alanlarda bekletilmeleri hususları da düzenleniyor.