Gündem Haber

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri
#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Ulusararası Afet ve Dirençlilik Kongresi başlıyor

AFAD ve Kızılay gibi kurumların ortaklığıyla düzenlenen Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, akademik çalışmaları bekliyor.

Ulusararası Afet ve Dirençlilik Kongresi başlıyor
27 Kasım 2019 - 21:15

Birçok kurumun destekleri ile, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öncülüğünde düzenlenecek “International Disaster and Resilience Congress-idRc 2019” ’, 26-28 Haziran 2019 tarihlerinde  “from Risk to Resilience” temasıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi Kongre Vadisi’nde gerçekleşecektir. 

Resilience (Dirençlilik); Afet Risk Azaltma Uluslararası Ofisi (UNISDR) Hyogo Eylem Planı sonuç raporunda, “Tehlikelere maruz kalmış bir sistemin, topluluğun veya toplumun, kendi temel yapılarını ve işlevlerini koruma ve onarma dahil, bir tehlikenin etkileri karşısında zamanında ve etkin bir şekilde direnme, soğurma, uyum geliştirme ve iyileşme becerisi” olarak tanımlamaktadır.

International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), bu ana tanım altında yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir etkinliktir.idRc 2019, “from Risk to Resilience” uluslararası hakemli bir dergi olan Resilience Dergisi’nin ve editör grubunun organizasyonudur.

Dirençlilik konusunda farklı disiplinlerden çalışmaların ortak bir platformda konuşulduğu ve tartışıldığı bir toplantı olmasını amaçlanıyor. Toplantı sonucunda yeni ortak çalışma grupları oluşturmak ve dirençlilik konusundaki çalışmalara yenilerini ekleyebilmek isteniyor.

Bu amaçla, aşağıdaki başlıktaki çalışmalar, organizasyona bekleniyor. 

•Afet Yönetimi,•Afet Antropolojisi,•Afet Tıbbı,•Bilişim,•Coğrafya,•Çevre Bilimleri,•Çevre Mühendisliği,•Eğitim Bilimleri,•Ekonomi ve İşletme,•Hukuk,•İçmimarlık,•İktisadi ve İdari Bilimler,•İnşaat Mühendisliği,•İş Sağlığı ve Güvenliği,•Kamu Yönetimi,•KBRN•Mimarlık,•Mühendislik ve Temel Bilimler,•Psikoloji,•Özel Gereksinimli Bireyler,•Sağlıklı Yaşlanma,•Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler,•Sosyal Bilimler,•Sosyal ve Beşeri Bilimler,•Sosyoloji,•Şehir Bölge Planlama,•Yer Bilimleri,

Kongrede bildiri özetleriniz ile kayıt yaptırmanız yeterli olacaktır.

Tam metin gönderimi isteğe bağlı olacaktır. Gönderilen tam metinler hakem değerlendirmesi sonucunda “Resilience Dergisi”nde makale olarak veya isteğiniz üzere “idRc2019 Tam Metinler” kitabında yayınlanacaktır.

Sunumlar Türkçe veya İngilizce yapılabilir.

Kongrede genç araştırmacıları teşvik amacıyla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yapacakları sunumlar için kayıt ücreti 100 TL olacaktır (10 Mayısa kadar). Ancak bu çalışmalar için tam metinlerin “Resilience Dergisi”nde makale olarak gönderimi zorunlu olacaktır.