1805 Sarturner tarafından izole edilen morfin

A+
A-

1810 Londra Tıp Gözlemcisi (Cilt VI, 1810), aşılamadan sonra 535 çiçek hastalığı vakası, aşılamadan sonra 97 ölümcül çiçek hastalığı vakası ve 10’u tıbbi erkek olan 150 ciddi aşı vakası yayınlamaktadır.
NOT: Bu bölümü tüm zaman çizgisinden eklemek zorunda kaldım çünkü ABD eğitim sisteminin dayandığı plan, yani programlama! Buna dikkat et! T.V. şovlarımıza bile “programlar” deniyor!
1819 Prusya (Alman) yasası, eğitimi zorunlu kılmaktadır. Humboldt kardeşler Stein ve diğerleri Alman toplumunu üç ayrı gruba ayırıyorlar: düşünmeyi öğreten politika yapıcılar olacaklar (% .5), mühendis olacaklar, avukatlar, öğretilenler itaat etmeyi ve emirleri nasıl takip edeceklerini öğrenen kitlelerin çocuklarını (% 94) kısmen (% 5.5) ve (3) düşünmek. Kitlelerin okulu (volkschulen) tüm fikirleri daha önce var olmayan konulara ayırdı.
Sonuçta insanlar (1) başkalarının düşünmeleri için ne söylediğini, (2) ne zaman düşüneceklerini, (3) ne kadar düşüneceklerini, (4) ne zaman düşünmeyi bırakacaklarını ve (5) ) ne zaman başka bir şey düşünülür. Bu şekilde, kitlelerdeki hiç kimse gerçekten olan hiçbir şeyi bilmeyecekti. (Parlak olmasına rağmen, sistem doğası gereği olumsuzdur – 19 ve 20. yüzyılın sonlarında Alman zihin kontrol paradigmalarına yol açacaktır. Sistem ayrıca çocuk ve okuma kapasitesi arasındaki bağlantıyı zayıflatır veya keser (çapraz asimilasyon oluşturma) tüm fikirler) okuma öğretme alfabe sistemi yerine ses öğretme sistemi (daha küçük birimlere bölünme) ile değiştirilir.Okuyla ilgili aynı paradigma, şu anda bir kuzey okul sistemi uygulayan Peabody Vakfı tarafından ABD Topluluğuna enjekte edilmektedir. Kuzey ABD’deki sistem Prusya sistemidir.Amerikan devrimi İngilizlere karşı Amerikan ve İngiliz tarafındaki Amerikan devriminin askerlerinin% 48’inden fazlası Prusya (Alman) paralı askerlerdi.
1822 İngiliz hükümeti Edward Jenner’e “çiçek aşısı” deneyi için 20.000 £ daha kazandırdı. Jenner, hayatını kurtarmaktan daha fazla ölüme neden olduğunu kavramını gösteren raporları bastırıyor.
1827 Alüminyum keşfedildi.
1832 İngiliz Tabipler Birliği kiralandı. ABD 1833’te AMA’nın oluşturulması için itici güç NYC’de tanıtılan Merkür amalgam dolguları. Diş hekimleri isyan etti.
1836 İngiltere, Çin’e 30.000 sandık ithalatı ithal ediyor.
1837 J.P. Morgan doğdu
1839 John D. Rockefeller doğdu.
1846 New York’taki hekimlerin çekirdeği Amerikan Tabipler Birliği’ni oluşturur.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.