Büyük Türkiye Stratejik Vizyonu

A+
A-
Yazar biyografi alanı. Lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it. Lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. Yazar biyografi alanı. Could see his brown belly.

Büyük Türkiye Yüzyılını hep birlikte kuralım. Daha yaşanılır bir Türkiye için yapılması gerekenleri Kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz. Güçlü bir ülke, sağlıklı ve imanlı, inançlı birey, mutlu aile, üreten ekonomi ve helal ticaret, güçlü ordu, ahlaklı bir nesil, Kur’an ve Sünneti ölçü alan bir hayat nizamı ile olur.

EKONOMİK SİSTEM ÖNERİSİ: Ülkemiz yaklaşık olarak yılda 100 milyar dolara yakın faiz ödemekte cari açık ve enerji de dışa bağımlılık 70 milyar doların üzerindedir. Faize ve borca dayalı para sisteminden, üretime dayalı, faizsiz asrın ahiliği ekonomi modeline geçmeliyiz. Dünyada yaşanan ekonomik krizler ve pandemi’ye rağmen en kısa zamanda güçlü bir şekilde çıkabiliriz. Bu olumsuzluklara rağmen yurtiçi ve yurtdışında da yoğun bir terörle mücadele sürdürülüyor. Türkiye’nin çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur, yeter ki doğru adımlar zamanında atılsın ve doğru ekiplerle uygulansın. Yapılan ve yapılmakta olan güzel hizmetleri desteklemek, eksik ve aksayan hizmetleride en güzel şekilde tamamlamalıyız.

MAARİF-EĞİTİM-ÖĞRETİM: Önce eğitim sistemi düzeltilmeli, Finlandiya eğitim modeline benzer şekilde bizde de kendi kültürümüz ve geleneklerimize uygun olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Geçmişte; Rasathane, Medrese ve Enderun gibi çok başarılı eğitim kurumlarına sahiptik. Üniversitelerimiz Hindistan’ın yaptığı gibi bilişim ve yeni teknolojik gelişmelere göre yapılandırılmalıdır. Bütün Okullarımız da Ahilik Kulüpleri kurulmalı ve tarihi ve kültürel değerlerimiz öğretilmelidir. ABD ve AB Üniversiteleri farklı ülkelerde temsilcilik açıyor. Üniversitelerimiz farklı illerde ve ülkelerde eğitim merkezi açabilmeli ve dünya ile rekabete çıkmalıdır. Öğrencilere öncelikle kul hakkı, helal kazanç ve güzel ahlak öğretilmelidir.

YENİ AHİLİK EKONOMİ MODELİ-FAİZ GİDERLERİ: Türkiye yılda 100 milyar dolara yakın faiz gideri olan ve ekomomide cari açıkla dışa bağımlı bir ülke olmaktan kurtulmalıdır. Bunun için; Faizsiz Finansal Ekonomik Ahilik Sistemine geçilmelidir. Sermaye tabana yayılarak, üretimi, ihracatı ve ticareti geliştirecek şekilde uygulanmalıdır. Merhum Başbakan Erbakan Hoca “Adil Düzen ve Havuz Sistemi” ile güzel bir başarı ortaya koymuştu. Bu sistem revize edilerek yeniden uygulanmalıdır. Kooperatifler, Şirketler ve Holdingler üzerinden faizsiz bir ekonomik model geliştirilmelidir. Medine İslam Ortak Pazarı ve Ahi Evrani Veli’nin kurduğu Ahilik Teşkilatı asrımıza göre yeniden dizayn edilerek uygulanmalıdır. Y

ENİ ANAYASA- GELİR DAĞILIMI-ADİL VERGİ: Yeni ve kapsayıcı, ihtiyaçlara cevap verecek adil bir Anayasa yapılmalıdır. Vergi’nin gelir dağılımına göre adaletli olarak toplanmalı ve sosyal adaleti sağlayacak bir sistem oluşturulmalıdır. Kotra, yat tekneleri, mücevherat ve pırlanta ürünleri ve taksi plakaları gibi çok sayıda emtia ve hizmet adil olarak vergilendirilmelidir.

ECZACILIK-TIP-SAĞLIK: Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Gıda ve Tarım Bakanlığı, Sağlık Kuruluşları konsersium olarak ortak çalışma yaparak tıbbi araştırmalar yaparak, tıbbi laboratuvar ve tıbbi enstitüler kurarak ilaç, aşı, salgın ve kronik hastalıklara karşı araştırma ve geliştirmeler artırılmalıdır. Yurtdışından alınan ve yüksek fiyatlı ilaçlara öncelik verilmelidir. Sağlık Enstitüleri Başkanlığın da yerli aşılar üretilmeye devam edilmeli.

LİSANS-SPOR-GENÇLİK: Genç nüfus olarak önemli bir potansiyele sahibiz, bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Yeteneklere göre küçük yaşlardan itibaren spor seçmeleri yapılmalı ve kabiliyetlere göre spor branşlarına yönlendirme yapılmalıdır. Profesyonel ve amatör sporlarda gerileme yaşıyoruz. Lisanslı sporcu sayımız az. 2002’den beri Futbolda Dünya kupalarına katılamıyoruz. Teknik gelişmelere göre spor dallarını yeniden yapılandırmalıyız.

İCAT-MARKA-PATENT OLUŞTURMAK: Ülkemizi dünyada tanıtacak en az on marka oluşturmalıyız. Bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmaması büyük bir eksikliktir. Almanya sanayisi ile, Fransa aynı şekilde, Japonya teknoloji ile, ABD çeşitli ürünlerle bunu yapıyor. Bizim hala böyle bir çalışmamız yok. Bir an önce böyle bir konsept belirlenmeli ve gerekirse devlet desteği sağlanmalı. Bu markalar Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olmalıdır. Türkiye’nin vitrini olmalıdır. Gıda ve tarım ürünleri olabilir, kültürel ve sanatsal ürün olabilir, sanayi ürünü olabilir. Sadece bu madde bile başlıbaşına çok önemli bir tespittir. Mutlaka yapılmalıdır.

AFRİKA-YAKIN BÖLGE-UZAK ÜLKELERLE TİCARET: Afrika da büyük bir potansiyel var. Bunu değerlendirmeliyiz. TOBB, TİM, DEİK iş insanlarını bu alanda çalışmaları teşvik etmelidir. Bölge ülkeleri ile ticareti geliştirmeliyiz. Bölgesel işbirliklerini ve ortak pazar projelerini hayata geçirmeliyiz. Öncelikle üretimi artırmalıyız. Her alanda üretim. Tarım, tekstil, gıda, bilim, teknoloji ve sanayide üretim. Komşu ülkelerle ikili ticareti geliştirmeliyiz. Özellikle Orta Asya, Afrika, Kafkas, Balkan, Karadeniz ve Akdeniz ülkeleri. Kendi ulusal para birimimiz ile ticaret yapmalıyız.

DOKUMA-TEKSTİL-GİYİM: Türkiye’nin en önemli döviz girdisi saplayan lokomotif sektörlerinden birisi olan tekstil sektörü yeniden canlandırılmalıdır. Pandemi ile birlikte yeni bir tekstil ekonomisi oluştu. Özellikle dünya piyasalarına hitap edilmeli ve bunun önü açılmalıdır. Atölyeler bütün Anadolu’ya yayılmalıdır. Afrika’ya yönelik çalışma yapılmalıdır. Geleneksel dokuma geliştirilmelidir.

TARİH-KÜLTÜR-TURİZM: Dünyada iddialı olduğumuz bir alan olmasına rağmen, pandemide büyük bir durgunluk yaşanmıştır. Turizm bütün yıla ve bütün illere yayılmalı, konaklama, deniz turizmi, doğa turizmi, tarih turizmi, kış turizmi ve inanç turizmi geliştirilmelidir. Sağlık turizmi önemli bir ivme kazandı, daha üst seviyelere çıkartılabilir. Karadeniz bölgesinde doğa turizmi geliştirilmelidir. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı çok yetersizdir. Türkiye bundan çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahiptir. Ezberler bozulmuyor. Farklı, yeni ülkelere tanıtımlar yapılmıyor.

İNŞAAT-EMLAK-ŞEHİRCİLİK: TOKİ ve Emlak Konut dar gelirliler için yeni konutlar üretmelidir. Kentsel dönüşüm yapılmalı, fay hatları üzerinde olan ve dere yataklarındaki yerleşim yerleri güvenli bölgelere taşınmalıdır. İnşaat sektörünü faizsiz krediler ile desteklemek gerekir. Ekonomiye büyük bir ivme kazandıracaktır.

DENİZCİLİK BAKANLIĞI-DENİZ TİCARET FİLOSU: Üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkeyiz. Deniz ticareti potansiyelimiz var, bunu daha üst seviyelere çıkarmalıyız. Deniz ticareti ve deniz taşımacılığı geliştirilmelidir. Deniz ticaret filosu oluşturmalıyız. Denizcilik Bakanlığı yeniden kurulmalıdır. ENERJİ: Ülkemiz büyükte ve gelişmektedir. Enerji’de dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız. Bu nedenle nükleer enerji bir gerekliliktir. Nükleer enerjiye geçilmelidir. Yapımı devam eden santraller hızlandırılmalı, yeni iki santral daha yapılmalı. Yıllık 70 milyar dolar civarında enerji ihtiyacımızı dışarıdan karşılamaktayız. Ayrıca yenilebilir enerji kaynakları da değerlendirilmelidir. Yeni Rafineriler yapmalıyız. Mevcut Rafineriler yeterli değildir. Akdeniz ve Karadeniz’de hidrokarbon arayışına devam edelim. Kaya Gazına da ağırlık vermeliyiz. Ege ve Van Gölünde de araştırma yapılmalıdır. Konutlarda güneş enerjisi kullanımı teşvik edilmelidir. Özellikle güneşli gün sayısı fazla olan illerde güneş paneli kullanımı artırılmalıdır. TÜPRAŞ ve PETKİM gibi stratejik öneme sahip kurumlar derhal kamulaştırılmalıdır.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR: Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılmalı ve Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonaları düzenlenmeli. F1 Grand Prix yarışları kalıcı ülkemize kazandırılmalıdır. Formula-1, 9 yıl aradan sonra ülkemize kazandırılması büyük bir başarıdır. Bunun önemini daha önce defaatle ifade ettik. Rusya ve Ukrayna da savaş nedeniyle yapılamayacak organizasyonlar ülkemize alınabilir. ,

SERBEST TİCARET BÖLGELERİ: Serbest ticaret antlaşmaları ve serbest ticaret bölgelerini artırmalıyız. Serbest bölge uygulamasını geliştirmeliyiz. Mücevherat sektöründe uluslararası tanıtıma ve pazarlamaya geçilmeli.

DEVLET-ÖZEL SEKTÖR-ÜNİVERSİTELER İŞ BİRLİĞİ: Yine devlet, özel sektör ve iş dünyası ortaklığı ile yeni yatırım projeleri hayata geçirilmeli. Ayrıca uluslararası fuar ve tanıtım organizasyonlarına ev sahipliği yapmalıyız.

MADENCİLİK-YERALTI KAYNAKLARIMIZ: Yeraltı zenginliklerimizi sadece bor madeni olarak düşünmeyelim. Platin, Pladyum, Rodyum ve yarı iletken çip üretiminde kullanılan Neon Gazi gibi diğer madenlerimizi üretime ve ihracata kazandırabiliriz. Bunun gibi çok sayı da alternatif çözüme sahibiz ve bu önerileri hayata geçirebiliriz. Hidrokarbon araştırmalarına devam etmeliyiz. Yeni sondaj sahaları açmalıyız. MTA, TPO, BOTAŞ, TÜBİTAK bu çalışmalara yol açmalıdır.

BİLİM-SANAYİ-TEKNOLOJİ: İleri teknolojiye geçmeliyiz. Teknoparklarımızı daha uygun şartlara getirmeliyiz. Özellikle kira ve vergi gibi destekler verilmelidir. Yüksek teknoloji üretimi desteklenmeli ve mikroçip üretimi teşvik edilmelidir. Yerli otomobil önemli bir başlangıç olacaktır. Yapay zeka, 3 D yazılımlar, robotik ürünler, uzay teknolojileri, metalurji, nanoteknoloji, bioteknoloji, dijital teknolojiler ve yerli yazılımlar desteklenmelidir. Elimizde Bor, Platin, Pladyum, Rodyum gibi önemli önemli maden ve Kenevir gibi stratejik bir bitki var, bunları çok daha etkili kullanmalıyız ve üretim alanını genişletmeliyiz. KOSGEB, TÜBİTAK, TEKNOPARK ve Teknoloji Bakanlığı daha fazla destek vermelidir.

TÜRK TELEKOM, PETKİM, PETLAS gibi stratejik öneme sahip bir kuruluş kamulaştırılmalıdır.

OTOMOBİL-OTOMOTİV: TOGG bir devrimdir. Devrim otomobili devam etmiş olsaydı bugün çok önemli bir veya birkaç markamız olacaktı. HAVAŞ’ın üreteceği ticari araçta çok önemli bir adım olacaktır. TOGG ve HABAŞ dünyada hibrit elektrikli araçlar içerisinde ilk sıralarda yer alacak.

GÜVENLİK-SAVUNMA SANAYİ: TÜBİTAK SAGE, BAYKAR, STM, ASELSAN, FNSS, TAİ-TUSAŞ, MKE, HAVELSAN, ROKETSAN, OTOKAR, NUROL, UMTAŞ, TÜMOSAN, SEDEF TERSANESİ, ALP HAVACILIK, KATMERCİLER, BMC savunma sanayinde güzel işler yapıyor. Türkiye savunma sanayinde önemli gelişmelere imza attı. TAYFUN, KORAL, MİL-GEM, İHA-SİHA-TİHA, MİUS, Kızılelma, Seyir Füzesi, Atak Helikopteri, Altay Tankı, TCG Anadolu, Denizaltı, Hisar-A, Hisar O, Milli Piyade Tüfeği gibi önemli başarılara imza atıldı. Uçak Gemisi’ de yapılmalıdır. Termobarik Bomba yapımına ağırlık verilmelidir. Uzun menzilli hava savunma sistemi, yerli uçak, uçak gemisi yapılması ve devam eden projelerin tamamlanması ile büyük bir güce kavuşacağız.

GIDA-TARIM-HAYVANCILIK: Tarımda kendi kendine yetebilirlik çok önemlidir. Gıda stratejik bir alana dönüşmüştür. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının uzaması ve belirsizlikler dünya da özellikle başta buğday olmak üzere gıda sıkıntısına yol açacaktır. Ülkemiz bu alanda oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Verimli tarım havzalarına sahibiz. Yeniden bu alana önem vermeliyiz. Yerli Ata tohum, organik gübre, yem ile tarım ve hayvancılık desteklenmeli. Özellikle konar-göçer hayvancılık yapan Yörükler desteklenmelidir. Gıda Tarım Bakanlığı, Et Balık Kurumu, TMO, TİGEM, TAGEM, ÇAYKUR, FİSKOBİRLİK gibi kurumlarımız daha fazla destek vermelidir. Tarım Kooperatifleri kurulmalı ve üretim desteklenmelidir. Dünya da Gıda ve suya olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Afrika’da ve dünyada su havzaları satın alınmalı ve verimli araziler kiralanmalı ve organik tarım yapılmalıdır.

SİVİL SAVUNMA-AFET-ACİL DURUM YÖNETİMİ: Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri bütün il ve ilçelerde kurulmalı, Türkiye Afet Müdahale Planı güncellenmektedir. Dere yatakları ve fay hatları üzerindeki yerleşim yerleri tahliye edilmeli ve güvenli yerler inşa edilmeli, bunun için yeni bir iskan politikası belirlenmelidir. Güvenli Kamu arizelerinde yeni yerleşim yerleri kurulmalıdır. Kronik deprem ve heyelan riski olan yerleşim yerleri tahliye edilmelidir. Sivil Savunma eğitimleri İlköğretimden itibaren verilmelidir.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ: İstanbul Finans Merkezi bu yıl itibariyle hizmete açılacak, hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Uluslararası sermaye’yi ülkemize çekmek için yatırıma ve üretime yönelik cazip fırsatlar sunmak gerekir. Ayrıca, değerli madenler, altın ve gümüş para, dijital para ve kripto para içinde çalışma yapılmalıdır. Dijital para borsası kurulmalıdır. Altınbank kuruldu. Altın ve dijital para yapılmalı ve faizsiz olarak kullanıma geçmelidir.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR: BM, AB, D-8, G-8, G-20, BİRÇS, İİT, AFB, WTO, TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI, TÜRKSOY, NATO, AGİT, ASEAN, BİK, OECD, OPEC, APEC, KEİ, NAFTA, LAFTA, MİKTA, KİK, gibi uluslararası ekonomik kuruluşlar olmak üzere, Türk ve İslam Ülkeleri ile çok taraflı antlaşmalara imza atarak, yeni ekonomik ortak pazarlar ve işbirlikleri gerçekleştirmeliyiz. Türk Devlet Teşkilatı kuruldu ama daha fonksiyonel hale getirilmelidir. Rusya-Ukrayna çatışmasında Türkiye savaşın sona ermesi için tarafsız ve arabulucu olarak çok önemli bir görev icra etmiş ve diplomatik gücünü etkili olarak kullanmıştır. Afrika’da ki yatırımlar artırılmalıdır. Ticari ilişkiler ve yatırımlar geliştirilmelidir. Suriye, Mısır, Suudi Arabistan ve Libya ile de bu şekilde diplomatik görüşmeler ve ticari ilişkiler devam etmelidir. SONUÇ: Bütün bu önerilerin başarılı bir şekilde sonuçlanması için öncelikle Devlet ve Millet kaynaşması gerçekleştirilmelidir. Asrımıza uygun yeni bir Ahilik modeli uygulamaya geçirilmelidir. Maddi sorunlara ve çözümlerine burada kısaca değindiğimiz gibi daha ayrıntılı olarak da katkı sunabiliriz. Manevi anlamda ise; ahlaklı insanlar yetiştirmek, dünya ve ahiret huzuru için, dini bir görev olarak her inanan mümin ve müslüman doğru ilim öğrenmeli, helal ticaret yapmalı, hakkı ve sabrı tavsiye etmeli, iyiliği emredip kötülükten sakındırmakla görevlidir. ABD, Avrupa-(Rusya-Ukrayna), ABD-(Çin-Taywan) çatışması ve son dönemde Yunanistan’la yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye büyük bir jeostratejik ve jeopolitik avantaja sahiptir. Burada kısa olarak değindiğimiz konuları stratejik olarak ülkemizin faydasına olacak şekilde derinlemesine ele almaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Büyük Türkiye Yüzyılı için herkesi yeniden her alanda milli ve manevi mücadeleye davet ediyorum.

ŞENER MENGENE

STRATEJİ ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.